Walne Zebranie Sprawozdawcze za 2019 rok

Posted by Kittano on 17-02-2020 18:23

Zarząd Meishinkan informuje, że w niedzielę tj. 01.03.2020r o godz. 16:00 w Klubie Rondo mieszczącym się przy ul. Przybyszewskiego 56 w Poznaniu, odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze Poznańskiego Stowarzyszenia Kendo, Iaido i Jodo - Meishinkan za 2019 rok.

Obecność na spotkaniu wskazana.


PROGRAM ZEBRANIA:

1. Rozpoczęcie zebrania,
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i protokolanta,
3. Zatwierdzenie programu zebrania,
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
5. Ustalenie ważności zebrania, przypomnienie sposobu głosowania,
6. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2019 rok,
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2019 rok,
8. Dyskusja nad sprawozdaniami,
9. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego Zarządu za 2019 rok,
10. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi,
11. Składanie i przedstawienie wniosków,
12. Dyskusja i głosowanie nad wnioskami,
13. Przyjęcie Uchwały Zebrania,
14. Zakończenie zebrania.Zarząd Meishinkan